Członkowie założyciele

Tytuł naukowyImię i nazwiskoPodstawowe miejsce pracySpecjalizacjeSprawowana funkcja
prof. dr hab. n. med.Rafał NiżankowskiUniwersytet Jagielloński,
Szpital Uniwersytecki
anestezjologia,
choroby wewnętrzne, angiologia,
zdrowie publiczne
Prezes Zarządu Głównego
prof. dr hab. n. med.Andrzej KublerUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapiiintensywna terapiaWiceprezes Zarządu
prof. dr hab. n. med.Tomasz ŁazowskiWarszawski Uniwersytet Medyczny, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii anestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med. Paweł ŚliwińskiPolskie Towarzystwo Chorób PłucpulmonologiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med.Urszula FiszerSamodzielny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Oddział Kliniczny Neurologii i EpileptologiineurologiaCzłonkini Założycielka
prof. dr hab. n med. Danuta RyglewiczInstytut Psychiatrii i NeurologiineurologiaCzłonkini Założycielka
prof. dr hab. n med.Tomasz TrojanowskiKatedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w LublinieneurochirurgiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med.Tomasz GrodzickiSzpital Uniwersytecki w KrakowiegeriatriaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med.Ryszard LauterbachSzpital Uniwersytecki w KrakowieneonatologiaCzłonek Zarządu
prof. dr hab. n med.Władysław SułowiczSzpital Uniwersytecki w KrakowienefrologiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med.Ryszard GellertSzpital Bielański, IV Oddział Kliniczny z Pododdziałem NefrologiinefrologiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n med. Kazimierz Roszkowski - ŚliżIII Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób PłucpulmonologiaCzłonek Założyciel
prof.Roman JaeschkeGeneral Internal Medicine/ Critical Care, St. Joseph's Healthcare Fontbonne Buildingchoroby wewnętrzneCzłonek Założyciel
prof.Jarosław Jacek FedorowskiPolska Federacja SzpitalikardiologiaCzłonek Założyciel
dr hab. med.Dariusz MaciejewskiSzpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii anestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
dr hab. med.Jacek Sein AnandtoksykologiaCzłonek Założyciel
prof. dr hab. n. med.Jacek Musiał Szpital Uniwersytecki w Krakowiealergia i immunologiaCzłonek Założyciel
dr hab. med. Wojciech SzczeklikSzpital Uniwersytecki w Krakowieanestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
dr n med. Miłosz JankowskiSzpital Uniwersytecki w Krakowieanestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
dr hab. med. Zbigniew Lorenzchirurgia ogólnaCzłonek Założyciel
dr n med. Wojciech WęgrzynSzpital Uniwersytecki w Krakowieanestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
dr n med. Wiesław KrólikowskiSzpital Uniwersytecki w Krakowieanestezjologia i intensywna terapia Członek Założyciel
dr n med.Konstanty SzułdrzyńskiSzpital Uniwersytecki w Krakowieanestezjologia i intensywna terapiaCzłonek Założyciel
Przejdź do paska narzędzi