Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej jest stowarzyszeniem, które powstało w wyniku wysiłków polskich lekarzy wielu specjalizacji podstawowych, zaangażowanych w rozwój intensywnej terapii w Polsce.

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest wspieranie rozwoju i badań naukowych w dziedzinie intensywnej terapii, promowanie wiedzy i umiejętności z zakresu intensywnej terapii, kształcenie specjalizacyjne i doskonalące oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich intensywistów.

Przejdź do paska narzędzi