Konsultanci wojewódzcy

Główne zadania konsultantów wojewódzkich:

  • Opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.
  • Występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny.
  • Wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
  • Wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Wykaz konsultantów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:

WojewództwoTytuł naukowyImię i nazwiskoAdres do korespondencjiTelefon/faxemail
Dolnośląskiewakat
Kujawsko - pomorskielek. med. Piotr KowalskiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Poddodziałem Pediatrycznym
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
ul. Rydgiera 15/17
86-300 Grudziądz
tel. 56 461-70-23
tel. 56 461-40-39
Fax 56 641-40-35
pioytrkow@op.pl
Lubelskiedr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM, ul. Jaczewskiego 8, 20 - 090 Lublin tel. 81 724-43-32,
fax 81 724-45-50
w.dabrowski5@gmail.com
Lubuskielek. med.Wiesław ŚwitałaSzpital Wojewódzki SP ZOZ
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
683296347
Łódzkiewakat
Małopolskie
Mazowieckiedr n. med.
Piotr Sowiński

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, al. Solidarności 67, 03 - 401 Warszawa

22 555 10 67piotrsowinski@hotmail.com
Opolskiedr n med.Józef BojkoSzpital Wojewódzki w Opolu
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
77 44 333 86jbojko@interia.pl
Podkarpackiedr n. med.Wojciech ChmiestSzpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 17 86 64 858 - 864
fax. 17 86 64 861
sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
www.szpital2.rzeszow.pl
Podlaskiedr hab. n. med.Andrzej SiemiątkowskiUniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 746-83-01, 85 746-83-02;
fax 85 746-86-32

asiemiat@umb.edu.pl
PomorskieProf. dr hab.n. med.
Maria Wujtewicz

UCK, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Dębinki 7, 80- 952 Gdańsk
58 349 32 70
Śląskie wakat
Świętokrzyskie lek med.Marek OstrowskiWojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel.41-36-71-360
fax. 41-34-506-23
om.anest@wp.pl
Warmińsko - MazurskieDr n. med.Dariusz OnichimowskiWojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18
tel. 89 538 62 25;
tel./ fax 533 78 82
onichimowskid@wp.pl
Wielkopolskiedr n. med.Adam MikstackiOddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.
61 821 25 44
61 821 22 21
61 821 24 90
Tel./Fax 61 820 52 21
Zachodnio - pomorskieProf.dr hab. n. med.
Romuald Bohatyrewicz
Prof.dr hab. n. med.
Romuald Bohatyrewicz
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425 33 86
fax (91) 425 33 84
klanest@pum.edu.pl

 

Wykaz konsultantów w dziedzinie intensywnej terapii:

Województwo Tytuł naukowy Imię i nazwiskoAdres do korespondencjiTelefon/ faxadres email
Mazowieckiedr n. med.Urszula Zielińska-Borkowska OIT SPSK im. W. Orłowskiego CMKP
Ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
+48 22 58 41 389oit@szpitalorlowskiego.pl
Małopolskie dr. n. med.Hubert HymczakI OAiIT Krakowski Szpital Sp. im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80
+48 12 614 33 03anestezjologia@szpitaljp2.krakow.pl
Podlaskieprof. dr hab. n. med.Agnieszka TycińskaKlinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ul. Marii Skłodowskiej- Curie 24A, 5-276 Białystok
+48 85 831 86 56
Łódzkie prof. dr hab. n. med.Marzenna ZielińskaŁódzki Uniwersytet Medyczny, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej CSK
92-213 Łódź, Ul. Pomorska 251
+48 42 201 42 60marzenna.zielinska@
umed.lodz.pl

 

 

Przejdź do paska narzędzi