Konferencje poprzednie

IV Konferencja PTITI

W dniach  7 – 8 kwietnia 2017r. w Krakowie odbędzie się IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.

Wykładowcy IV Konferencji

Rafał Niżankowski – Prezes PTITI

Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz PTITI

Stefan Bednarz  – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dariusz Maciejewski – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Intensywnej Terapii

Program  IV Konferencji

Uczestnicy otrzymują 15 punktów edukacyjnych
Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Piątek, 7 kwietnia 2017 r.

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
Sesja 1 Sesja wprowadzająca
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław; Miłosz Jankowski, Kraków
9.10–9.40 Postępy w intensywnej terapii – nowości w wytycznych i badaniach naukowych 
Andrzej Kübler, Wrocław; Miłosz Jankowski, Kraków
9.40–9.55 Wskaźnik rezerwy tlenowej: nowy sposób monitorowania utlenowania 
Azriel Perel, Tel Aviv
9.55–10.10 Niedokrwistość z rozcieńczenia: czy przeładowanie płynami może prowadzić do niepotrzebnych przetoczeń krwi? 
Azriel Perel, Tel Aviv
10.10–10.25 Wentylacja oszczędzająca płuca u chorych bez zespołu ARDS 
Paolo Pelosi, Genua
10.25–10.35 Dyskusja
Sesja 2 Niewydolność oddechowa
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław; Tomasz Łazowski, Warszawa
10.35–10.50 Aktualna praktyka i potencjalne kierunki poprawy leczenia ARDS
Giacomo Bellani, Monza
10.50–11.05 PEEP w zespole ARDS: miecz obusieczny! 
Paolo Pelosi, Genua
11.05–11.15 Rola ultrasonografii w leczeniu ARDS 
Martin Balik, Praga
11.15–11.30 Dyskusja
11.30–11.50 Przerwa na kawę
Sesja 3 Problemy płucne w intensywnej terapii
Moderacja: Tomasz Łazowski, Warszawa; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
11.50–12.05 Leczenie ciężkich zaostrzeń POChP 
Paweł Śliwiński, Warszawa
12.05–12.20 Badanie płynu opłucnowego
Rafał Krenke, Warszawa
12.20–12.35 Aktualne wytyczne leczenia zatorowości płucnej umiarkowanego i dużego ryzyka 
Paweł Kuca, Warszawa
12.35–12.50 Dyskusja
12.50–13.40 Przerwa obiadowa
Sesja 4 Bezpieczeństwo, prawo i etyka w intensywnej terapii
Moderacja: Jerzy Wordliczek, Kraków; Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
13.40–13.55 Analgosedacja zgodna z protokołem na OIT – doświadczenia polskie
Katarzyna Kotfis, Szczecin
13.55–14.10 Zgon pacjenta – czy zawsze porażka? 
Małgorzata Krajnik, Bydgoszcz
14.10–14.25 Leczenie bólu ostrego na OIT
Jerzy Wordliczek, Kraków
14.25–14.40 Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego- błędy w postępowaniu zespołowym
Rafał Kubiak, Łódź
14.40–14.55 Dyskusja
Sesja 5 Hemodynamika w stanach krytycznych
Moderacja: Jan Benes, Pilzno; Miłosz Jankowski, Kraków
14.55–15.10 Odpowiedź na przetoczenie płynów: teoria i praktyka 
Azriel Perel, Tel Aviv
15.10–15.25 Czy małoinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne ma sens na OIT
Jan Benes, Plzen
15.25–15.40 Sposoby oceny skuteczności leków wazoaktywnych i inotropowych 
Bartosz Kudliński, Poznań
15.40–15.55 Ośrodkowe ciśnienie żylne – niepotrzebny parametr? 
Marcin Ligowski, Poznań
15.55–16.10 Dyskusja
16.10–16.25 Przerwa na kawę
Sesja 6 Sepsa i zakażenia
Moderacja: Tomasz Łazowski, Warszawa; Agnieszka Misiewska-Kaczur, Cieszyn
16.25–16.40 Czy nowe biomarkery pomogą nam szybciej rozpoznawać sepsę?
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
16.40–16.55 10 prostych sposobów ograniczania częstości zakażeń na OIT
Agnieszka Misiewska-Kaczur, Cieszyn
16.55–17.10 Zakażenia grzybicze u chorych chirurgicznych na OIT 
Izabela Grabowska, Kraków
17.10–17.25 Dyskusja
Sesja 7 Nowość w intensywnej terapii
Moderacja: Frank Brunkhorst, Jena; Wojciech Serednicki, Kraków
17.25–17.40 Różnice fizjologiczne między wentylacją spontaniczną i kontrolowaną 
Giacomo Bellani, Monza
17.40–17.55 Pozaustrojowa eliminacja endotoksyn w sepsie 
Claudio Ronco, Vicenza
17.55–18.10 Purpura fulminans w przebiegu sepsy: niedoceniany problem 
Frank Brunkhorst, Jena
18.10–18.25 Dyskusja
19.00–20.00 Kolacja
20.00 Koncert Marcina WyrostkaKoncert nie jest częścią Konferencji, bilety do nabycia w punkcie informacyjnym. Koszt biletu wynosi 10 zł.

Sobota, 8 kwietnia 2017 r.

Sesja 1 Sesja pod patronatem SepsEast
Moderacja: Zsolt Molnar, Szeged; Mirosław Czuczwar, Lublin
8.30–8.45 Czy w ogóle potrzebujemy definicji sepsy?
Zsolt Molnar, Szeged
8.45–9.00 Nowe sposoby wykrywania bakteriemii
Frank Brunkhorst, Jena
9.00–9.15 Najczęstsze błędy w żywieniu chorych na OIT
Mirosław Czuczwar, Lublin
9.15–9.25 Dyskusja
Sesja 2 Ciągłe techniki nerkozastępcze
Moderacja: Martin Balik, Praga; Mirosław Czuczwar, Lublin
9.25–9.40 Leczenie nerkozastępcze w IT: kiedy jak i w jakiej dawce 
Claudio Ronco, Vicenza
9.40–9.55 Dawkowanie antybiotyków podczas CRRT
Thorsten Slovinsky, Berlin
9.55–10.10 Dyskusja
10.10–10.25 Przerwa na kawę
Sesja 3 Pozaustrojowe techniki podtrzymywania życia w OIT – sesja pod patronatem EuroELSO
Moderacja: Roberto Lorusso, Praga; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
10.25–10.40 Nowe horyzonty VA ECMO 
Roberto Lorusso, Maastricht
10.40–10.55 Moje życie z ECMO 
Kenneth Palmer, Stockholm
10.55–11.10 ECCO2R w ciężkich zaostrzeniach POChP – czy jesteśmy na to gotowi? 
Christian Karagiannidis, Kolonia
11.10–11.25 VA ECMO w pracowni hemodynamiki – doświadczenia z Czech
Martin Balik, Praha
11.25–11.40 Powikłania ECMO
Thomas Müller, Regensburg
11.40–11.55 Dyskusja
11.55–12.15 Przerwa na kawę
Sesja 4 Nowości w intensywnej terapii
Moderacja: Zsolt Molnar, Szeged; Miłosz Jankowski, Kraków
12.15–12.40 Docelowa regulacja temperatury – tak, to ratuje mózg! 
Christian Storm, Berlin
12.40–12.55 Ostre zaburzenia krzepnięcia w ciężkich urazach: od patofizjologii do leczenia
Dorel Sandesc, Timisoara
12.55–13.10 Wentylacja nieinwazyjna: wnioski z badania LUNG SAFE 
Giacomo Bellani, Monza
13.10–13.25 Dyskusja
Sesja 5 Problemy kardiologiczne w intensywnej terapii
Moderacja: Bożena Sobkowicz, Białystok; Rafał Depukat, Kraków
13.25–13.40 Echokardiografia w stanach naglących
Bożena Sobkowicz, Białystok
13.40–13.55 Rola biomarkerów w diagnostyce ostrej niewydolności serca
Agnieszka Tycińska, Białystok
13.25–13.40 Diagnostyka koronarograficzna w opiece poresuscytacyjnej – dlaczego, kiedy i w jaki sposób? 
Piotr Jankowski, Kraków
14.10–14.25 Dyskusja
14.25–15.15 Przerwa obiadowa
Sesja 6 Różne problemy intensywnej terapii
Moderacja: Miłosz Jankowski, Kraków; Wojciech Serednicki, Kraków
15.15–15.40 Wielolekooporne Enterobacteriaceae 
Marek Gniadkowski, Warszawa
15.40–15.55 Nowe leki przeciwzakrzepowe u chorych w stanach krytycznych 
Anetta Undas, Kraków
15.55–16.10 Nowe sposoby farmakologicznego leczenia ostrej niewydolności serca
Waldemar Goździk, Wrocław
16.10–16.25 Dyskusja
Sesja 7 Organizacja opieki i kontrola jakości w intensywnej terapii
Moderacja: Rafał Niżankowski, Kraków; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
16.25–16.40 Indywidualizacja opieki nad pacjentem w intensywnej terapii
Wojciech Serednicki, Kraków
16.40–16.55 Kontrola jakości w medycynie- rola rejestrów 
Rafał Niżankowski, Kraków
16.55–17.20 Dyskusja
17.20–17.30 Zamknięcie konferencji

Tutaj znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji.

III Konferencja PTITI

W dniach  13- 14 kwietnia 2016r. w Krakowie odbędzie się III Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.

Program  III Konferencji

Uczestnicy otrzymują 16 punktów edukacyjnych
Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Piątek, 15 kwietnia 2016 r.

9.00–9.10
Otwarcie Konferencji
Sesja I
Moderacja: Dariusz Maciejewski, Bielsko-Biała; Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
9.15–9.55
Rok w intensywnej terapii – co istotnego w badaniach naukowych i wytycznych
Andrzej Kübler, Wrocław ; Miłosz Jankowski, Kraków
9.55–10.20
Wytyczne Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2016 
Andrew Rhodes, Londyn
10.20–10.50
Od kontrolowanej do dostosowanej regulacji temperatury: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
Vladimír Černý, Ústí nad Labem
10.50–11.15
Neuroprotekcja u chorych w stanach krytycznych
Stanisław Czuczwar, Lublin
11.15–11.40
Dyskusja
11.40–12.10 Coffee break
Przerwa kawowa
Sesja II
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław ; Katarzyna Kuchnicka, Bielsko-Biała
12.10–12.40
ARDS – zespół jatrogenny?
Antonio Pesenti, Mediolan
12.40–13.00
Trudna wentylacja mechaniczna płuc – nie tylko ARDS 
Dariusz Maciejewski, Bielsko-Biała
13.00–13.20
W stronę ultraprotekcyjnej wentylacji płuc 
Konstanty Szułdrzyński, Kraków
13.20–13.40
Protekcyjna wentylacja płuc a pozaustrojowe techniki wymiany gazowej
Nicholas Barrett, Londyn
13.40–14.00
Kortykosteroidy w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc 
Rafał Krenke, Warszawa
14.00–14.20
Dyskusja
14.20–15.30
Przerwa obiadowa
Sesja obiadowa
Moderacja: Frank Brunkhorst, Jena ; Andrzej Kübler, Wrocław
14.20–14.50
CytoSorb – nowa metoda leczenia wspomagającego sepsy i SIRS
Leczenie z zastosowaniem: Podstawy i wyniki kliniczne
Axel Nierhaus, Hamburg
Postępy kliniczne w leczeniu chorych ze wstrząsem septycznym
Zsolt Molnar, Szeged
Sesja III
Moderacja: Wojciech Serednicki, Kraków ; Miłosz Jankowski, Kraków
15.30–15.50
Pałeczki jelitowe oporne na karbapenemy – zagrożenie dla intensywnej terapii 
Marek Gniadkowski, Warszawa
15.50–16.10
Renesans dawnych antybiotyków 
Beata Kowalska-Krochmal, Wrocław
16.10–16.30
Zapobieganie VAP w świetle aktualnej wiedzy
Agnieszka Misiewska-Kaczur, Cieszyn
16.30–16.50
Dyskusja
16.50–17.20
Przerwa kawowa
Sesja IV
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław ; Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
17.20–17.40
Leczenie i rokowanie w bakteriemii wywołanej przez S. aureus
Frank Brunkhorst, Jena
17.40–18.00
Sepsa – nowe spojrzenie na znany zespół
Axel Nierhaus, Hamburg
18.00–18.20
Rola technik opartych na konwekcji w leczeniu sepsy
Romuald Lango, Gdańsk
18.20–18.40
Leczenie wstrząsu krwotocznego w oparciu o multimodalne monitorowanie – to ratuje życie!
Zsolt Molnar, Szeged
18.40–19.00
Przydatność oznaczania prokalcytoniny w OIT
Barbara Adamik, Wrocław
19.00–19.20
Dyskusja
19.30
Koktajl

Sobota, 16 kwietnia 2016 r.

Sesja V
Moderacja: Waldemar Goździk, Wrocław ; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
8.30–9.00
Co nowego w leczeniu wstrząsu?
Jean-Louis Teboul, Paris
9.00–9.20
ECMO w sepsie i wstrząsie septycznym
Thomas Müller, Ratyzbona
9.20–9.40
Opieka poresuscytacyjna – Wytyczne 2015
Paweł Krawczyk, Kraków
9.40–10.00
Zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne w intensywnej terapii –
dlaczego jestem za?

Bartosz Kudliński, Poznań
10.00–10.20
Równowaga płynowa w stanach krytycznych – miecz obusieczny
Jan Beneš, Pilzno
10.20–10.40
Dyskusja
10.40–11.00
Przerwa kawowa
Sesja VI
Moderacja: Tomasz Łazowski, Warszawa ; Jerzy Wordliczek, Kraków
11.00–11.20
Zwiotczenie pacjenta w intensywnej terapii
Waldemar Machała, Łódź
11.20–11.40
Komunikacja z pacjentem w kontekście godności osoby ludzkiej
Jan Andrzej Kłoczowski OP, Kraków
11.40–12.00
Dyskusja
Sesja VII
Moderacja: Rafał Niżankowski, Kraków ; Miłosz Jankowski, Kraków
12.00–12.25
Aktualne postępowanie w udarze mózgu
Tadeusz Popiela, Kraków
12.25–12.50
Zaburzenia czynności tarczycy u chorych w stanach krytycznych
Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Kraków
12.50–13.10
Szpitalne Zespoły Ratunkowe
Waldemar Goździk, Wrocław
13.10–13.30
Dawkowanie antybiotyków podczas ciągłych terapii nerkozastępczych
Mirosław Czuczwar, Lublin
13.30–13.50
Dyskusja
13.50–15.00
Przerwa obiadowa
Sesja VIII
Moderacja: Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa ; Wojciech Serednicki, Kraków
15.00–15.20
Nadciśnienie wewnątrzbrzuszne- czy ma znacznie w praktyce klinicznej?
Wojciech Dąbrowski – Lublin
15.20–15.40
Podatność jamy brzusznej na OIT
Manu Malbrain, Antwerpia
15.40–16.00
Implikacje kliniczne pomiarów ciśnienia śródbrzusznego na OIT
Wojciech Dąbrowski, Lublin
16.40–16.20
Przerwa kawowa
Sesja IX
Moderacja: Mirosław Czuczwar, Lublin ; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
16.20–16.40
Ultrasonografia i echokardiografia na OIT
Martin Balik, Praga
16.40–17.00
Warunki bezpiecznej antykoagulacji cytrynianowej
Dariusz Onichimowski, Olsztyn
17.00–17.20
Skąd wiemy jak leczyć chorych na OIT – rola rejestrów
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
17.20–17.40
Jak zaprojektować wartościowy rejestr
Rafał Niżankowski, Kraków
17.40–18.00
Dyskusja
18.00 Zakończenie Konferencji

 Tutaj znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji.

II KONFERENCJA PTITI 

Przypominamy, iż w dniach 10 – 11 kwietnia 2015 w Krakowie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Challenges and Opportunities for Critically Ill.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym doniosłym wydarzeniu wszystkich, zainteresowanych intensywną terapią i stanami krytycznymi: zarówno anestezjologów, jak i internistów, kardiologów, pulmonologów, nefrologów, pediatrów, chirurgów, specjalistów medycyny ratunkowej oraz lekarzy innych specjalności.

Swoje wystąpienia potwierdzili między innymi tacy wybitni specjaliści, jak:

– prof. Luciano Gattinoni z Mediolanu, który omówi aktualne metody wspomagającego leczenia ARDS,

– prof. Djillali Annane z Paryża, który przedstawi najnowsze osiągnięcia w zakresie płynoterapii

– prof. Lars Broman ze Sztokholmu, zajmujący się pozaustrojowymi technikami wspomagania oksygenacji w ostrej niewydolności oddechowej

– prof. Zsolt Molnar z Szegedu, który przybliży kwestię pozanaczyniowej wody w płucach w diagnostyce ARDS

– prof. Jean-Jacques Rouby z Paryża, specjalista w zakresie wykorzystania ultrasonografii w ocenie rekrutacji pęcherzyków płucnych.

Obok gości zagranicznych najbardziej aktualne wnioski i najważniejsze zagadnienia intensywnej terapii omawiać będą znakomici naukowcy polscy. W toku prezentacji konferencyjnych poruszone zostaną między innymi kwestie chorób układu oddechowego, zaburzeń pracy nerek i pozaustrojowego wspomagania ich czynności, ostrych stanów sercowo – naczyniowych, wstrząsu, zakażeń i sepsy oraz wiele innych, mających zasadnicze znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej na oddziale intensywnej terapii.

Ważnym preludium do konferencji są warsztaty, stanowiące unikalną okazję do ćwiczenia umiejętności niezbędnych w praktyce.

Wkrótce zapoznamy Państwa z dokładnym harmonogramem sesji konferencyjnych tudzież warsztatowych.

II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej organizowana jest przy współpracy z wydawnictwem „Medycyna Praktyczna”. Tutaj znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji.

Opłata za uczestnictwo:

prenumeratorzy „Medycyny Praktycznej”, członkowie TIP oraz członkowie PTITI: do 6 marca 2015 r. – 390 zł; od 7 marca 2015 r. – 440 zł

pozostali uczestnicy: do 6 marca 2015 r. – 440 zł; od 7 marca 2015 r. – od 7 marca 2015 r. – 490 zł.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń, Chlerzyn 445, 32 – 060 Liszki

tel. 12 293 40 04, e-mail: intensywna@mp.pl

I KONFERENCJA PTITI

Z przyjemnością informujemy, że I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, pod patronatem konsultanta krajowego prof. Andrzeja Küblera, odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej konferencji wszystkich lekarzy zajmujących się lub zainteresowanych intensywną terapią i stanami krytycznymi – tak anestezjologów, jak i internistów, kardiologów, pulmonologów, nefrologów, pediatrów, chirurgów, specjalistów medycyny ratunkowej oraz lekarzy innych specjalności.

Więcej informacji, program i zapisy: http://www.mp.pl/iti2014

Przejdź do paska narzędzi