Deklaracja członka zwyczajnego

Aby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, proszę pobrać formularz deklaracji, wypełnić go i wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

ul. Skawińska 8

31-066 Kraków

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA członkowie zwyczajni

Przejdź do paska narzędzi