Członkowie honorowi

W 2014 roku, czyli w pierwszym roku działalności Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej nie nadano żadnej osobie tytułu Członka Honorowego.

Przejdź do paska narzędzi