Rekomendacje

Zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Andrzeja Küblera opracował Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. 

Dokument opublikowano po raz pierwszy jako artykuł specjalny „Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, r. 2014, t. 46, zeszyt 4.

Poniżej dokument do pobrania:

Terapia daremna

prof. Kubler

Przejdź do paska narzędzi