Konsultanci krajowi

Konsultantem krajowym w dziedzinie intensywnej terapii jest dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

ul. Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

 tel: +48 33 810 25 91 do 98

fax: +48 33 810 25 90

www.itkrajowykonsultant.pl

 

Konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jest prof. dr hab. Krzysztof Kusza 

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM

UMK

ul. Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

tel. 0-52 585-47-50

tel./fax. 585-40-22

e-mail: kikanest@cm.umk.pl

 

Przejdź do paska narzędzi