Specjalizacja w IT

W tej chwili zarejestrowane są 4 ośrodki kształcenia:

Jednostka specjalizującaAdres
Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. prof. Pokrzywnickiego90-153 Łódź,
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii00-416 Warszawa,
ul. Czerniakowska 231
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii43-316 Bielsko-Biała,
Aleja Armii Krajowej 101
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołem Leczenia Urazów Wielonarządowych60-479 Poznań,
ul. Juraszów 7/19

Dodatkowo są ośrodki, które przechodzą kwalifikacje specjalizacji w intensywnej terapii.

Przejdź do paska narzędzi