Specjalizacja w IT

W tej chwili zarejestrowanych jest 11 ośrodków kształcenia: strona jest w trakcie aktualizacji

Jednostka specjalizującaAdres 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. prof. Pokrzywnickiego90-153 Łódź,
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii00-416 Warszawa,
ul. Czerniakowska 231
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii43-316 Bielsko-Biała,
Aleja Armii Krajowej 101
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołem Leczenia Urazów Wielonarządowych60-479 Poznań,
ul. Juraszów 7/19
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II
I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Sekretariat
Tel.:+48 12 614 33 03

Białostocki Uniwersytet Medyczny Klinika Kardiologii z OIOK Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
Tel.: +48 85 831 86 56
Łódzki Uniwersytet Medyczny CSK Oddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiUl. Pomorska 251
92-213 Łódź
Łódzki Uniwersytet Medyczny CSK Oddział Intensywnej Terapii KardiologicznejUl. Pomorska 251
92-213 Łódź
Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Oddział Intensywnej Terapii KardiologicznejUl. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Zielonogórski Uniwersytet Medyczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiUl. Zyty 28
65-046 Zielona Góra
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Klinika Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Ul. M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Sekretariat:
tel.:+48 32 273 27 31
+48 32 497 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

Dodatkowo są ośrodki, które przechodzą kwalifikacje specjalizacji w intensywnej terapii.

Przejdź do paska narzędzi