Rejestry

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opracowało projekt wytycznych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej w celu przeprowadzenia analizy potrzeb utworzenia rejestru medycznego.

W oparciu o te wytyczne będzie można opracować rzetelne, relewantne rejestry, których analiza podniesie w konsekwencji jakość opieki zdrowotnej w Polsce, także na oddziałach intensywnej terapii.

Przejdź do paska narzędzi