Do pobrania

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe 20140012

 

Statut PTITI tekst jednolity styczeń 2014

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA członkowie zwyczajni

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dla Kolegium Intensywistów

 

Inne dokumenty do pobrania:

Terapia daremna (Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczenia woli na oddziałach intensywnej terapii, listopad 2014 r.)

Terapia daremna dzieci (Wytyczne dotyczące zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie dzieci, 2011 r.)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. (w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu)

Przejdź do paska narzędzi