Aktualności

26 lutego 2019 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, zostały wybrane nowe władze Towarzystwa.

Zarząd Główny:

Kadencja upływająca w 2023 roku

Prezes: dr n. med. Wiesław Królikowski
Prezes Elekt: dr hab. n. med. Tomasz Mroczek
Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Sekretarz Zarządu:

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
lek. med. Piotr Maciejasz
dr hab. n. med. Jacek Sein Anand

Główna Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
lek. med. Marzena Piórko
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Przejdź do paska narzędzi