Kalendarium

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej odbędzie się w Krakowie w dniu 26 lutego 2019 r.

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika, ul. Skawińska 8

Początek rejestracji członków – godz. 11:30
Pierwszy termin Zgromadzenia – godz. 12:00
Drugi termin Zgromadzenia – godz. 12:15
Zakończenie Walnego Zgromadzenia – godz. 14:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu Głównego PTITI kadencji upływającej w 2023 roku, dr n. med. Wiesława Królikowskiego
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia
 5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
 6. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTITI za okres 2013–2018
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Sprawozdanie finansowe za okres 2013–2018
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem
 11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 12. Przedstawienie kandydatury Prezesa-Elekta PTITI kadencji upływającej w 2023 roku
  (Prezesa kadencji 2023–2028)
 13. Przedstawienie kandydata/ów na Wiceprezesa PTITI kadencji upływającej
  w 2023 roku, wskazanych przez Kolegium Intensywistów
 14. Przedstawienie kandydata na Sekretarza Zarządu Głównego PTITI kadencji upływającej
  w 2023 roku
 15. Wybory Prezesa-Elekta, Wiceprezesa oraz Sekretarza (głosowanie)

Przerwa kilkuminutowa (na zliczenie głosów)

 1. Ogłoszenie wyników głosowania
 2. Przedstawienie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej (3) oraz pozostałych członków (1–5) Zarządu Głównego PTITI kolejnej kadencji upływającej w 2023 roku
 3. Dyskusja nad przedstawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
 4. Wybory członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej

(głosowanie)

 1. Dyskusja o aktualnych sprawach Towarzystwa
 2. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. Wystąpienie Prezesa PTITI
 4. Wolne wnioski i komunikaty
 5. Zamknięcie obrad i poczęstunek
Przejdź do paska narzędzi