O PTITI

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Oficjalnie istnieje od 28 marca 2014 roku. Swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu Członków. Podstawowym celem jego istnienia jest wspieranie rozwoju i badań naukowych w dziedznie intensywnej terapii, kształcenie specjalizacyjne i doskonalące oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich intensywistów, czyli lekarzy specjalizujących się w intensywnej terapii.

Przejdź do paska narzędzi