Kalendarium

Pierwsze posiedzenie Zarządu PTITI

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!   Przypominamy, iż 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej. Podczas tego posiedzenia pozytywnie rozpatrzono deklaracje członkowskie wszystkich osób, które do tej pory wyraziły pisemnie chęć wstąpienia w szeregi Członków Zwyczajnych Towarzystwa. Lista…
Więcej

Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym

Artykuł opublikowany na portalu Medycyny Praktycznej. Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym. Podsumowanie międzynarodowych wytycznych Surviving Sesis Campaign 2012 13.05.2013 Na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic…
Więcej

Pierwsze Posiedzenie Zarządu

 Dnia 16 maja 2014 roku w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej. Spotkaniu przewodniczył Prezes PTITI, prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski, zaś funkcję sekretarza powierzono dr. n. med. Konstantemu Szułdrzyńskiemu.  Zasadniczą treścią spotkania było powołanie sekcji tematycznych, które będą działać w obrębie…
Więcej

Jak zostać członkiem PTITI?

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej jest stowarzyszeniem o otwartym charakterze. Zapraszamy w nasze szeregi lekarzy wszelkich specjalności, zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwojem intensywnej terapii w Polsce. Aby przystąpić do Towarzystwa, należy wypełnić deklarację członkowską (dostępna w zakładce „do pobrania”), wypełnić ją…
Więcej

Media o PTITI

http://pulsmedycyny.pl/3107709,74985,jest-nowe-towarzystwo-lekarskie

I Międzynarodowa Konferencja PTITI w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, pod patronatem konsultanta krajowego prof. Andrzeja Küblera, odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej konferencji wszystkich lekarzy…
Więcej

Przejdź do paska narzędzi