IV Konferencja PTITI

IV Konferencja PTITI

W dniach  7 – 8 kwietnia 2017r. w Krakowie odbędzie się IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.

Wykładowcy IV Konferencji

Rafał Niżankowski – Prezes PTITI

Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz PTITI

Stefan Bednarz  – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dariusz Maciejewski – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Intensywnej Terapii

Program  IV Konferencji

Uczestnicy otrzymują 15 punktów edukacyjnych
Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Piątek, 7 kwietnia 2017 r.

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
Sesja 1 Sesja wprowadzająca
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław; Miłosz Jankowski, Kraków
9.10–9.40 Postępy w intensywnej terapii – nowości w wytycznych i badaniach naukowych
Andrzej Kübler, Wrocław; Miłosz Jankowski, Kraków
9.40–9.55 Wskaźnik rezerwy tlenowej: nowy sposób monitorowania utlenowania
Azriel Perel, Tel Aviv
9.55–10.10 Niedokrwistość z rozcieńczenia: czy przeładowanie płynami może prowadzić do niepotrzebnych przetoczeń krwi?
Azriel Perel, Tel Aviv
10.10–10.25 Wentylacja oszczędzająca płuca u chorych bez zespołu ARDS
Paolo Pelosi, Genua
10.25–10.35 Dyskusja
Sesja 2 Niewydolność oddechowa
Moderacja: Andrzej Kübler, Wrocław; Tomasz Łazowski, Warszawa
10.35–10.50 Aktualna praktyka i potencjalne kierunki poprawy leczenia ARDS
Giacomo Bellani, Monza
10.50–11.05 PEEP w zespole ARDS: miecz obusieczny!
Paolo Pelosi, Genua
11.05–11.15 Rola ultrasonografii w leczeniu ARDS
Martin Balik, Praga
11.15–11.30 Dyskusja
11.30–11.50 Przerwa na kawę
Sesja 3 Problemy płucne w intensywnej terapii
Moderacja: Tomasz Łazowski, Warszawa; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
11.50–12.05 Leczenie ciężkich zaostrzeń POChP
Paweł Śliwiński, Warszawa
12.05–12.20 Badanie płynu opłucnowego
Rafał Krenke, Warszawa
12.20–12.35 Aktualne wytyczne leczenia zatorowości płucnej umiarkowanego i dużego ryzyka
Paweł Kuca, Warszawa
12.35–12.50 Dyskusja
12.50–13.40 Przerwa obiadowa
Sesja 4 Bezpieczeństwo, prawo i etyka w intensywnej terapii
Moderacja: Jerzy Wordliczek, Kraków; Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
13.40–13.55 Analgosedacja zgodna z protokołem na OIT – doświadczenia polskie
Katarzyna Kotfis, Szczecin
13.55–14.10 Zgon pacjenta – czy zawsze porażka?
Małgorzata Krajnik, Bydgoszcz
14.10–14.25 Leczenie bólu ostrego na OIT
Jerzy Wordliczek, Kraków
14.25–14.40 Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego- błędy w postępowaniu zespołowym
Rafał Kubiak, Łódź
14.40–14.55 Dyskusja
Sesja 5 Hemodynamika w stanach krytycznych
Moderacja: Jan Benes, Pilzno; Miłosz Jankowski, Kraków
14.55–15.10 Odpowiedź na przetoczenie płynów: teoria i praktyka
Azriel Perel, Tel Aviv
15.10–15.25 Czy małoinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne ma sens na OIT
Jan Benes, Plzen
15.25–15.40 Sposoby oceny skuteczności leków wazoaktywnych i inotropowych
Bartosz Kudliński, Poznań
15.40–15.55 Ośrodkowe ciśnienie żylne – niepotrzebny parametr?
Marcin Ligowski, Poznań
15.55–16.10 Dyskusja
16.10–16.25 Przerwa na kawę
Sesja 6 Sepsa i zakażenia
Moderacja: Tomasz Łazowski, Warszawa; Agnieszka Misiewska-Kaczur, Cieszyn
16.25–16.40 Czy nowe biomarkery pomogą nam szybciej rozpoznawać sepsę?
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
16.40–16.55 10 prostych sposobów ograniczania częstości zakażeń na OIT
Agnieszka Misiewska-Kaczur, Cieszyn
16.55–17.10 Zakażenia grzybicze u chorych chirurgicznych na OIT
Izabela Grabowska, Kraków
17.10–17.25 Dyskusja
Sesja 7 Nowość w intensywnej terapii
Moderacja: Frank Brunkhorst, Jena; Wojciech Serednicki, Kraków
17.25–17.40 Różnice fizjologiczne między wentylacją spontaniczną i kontrolowaną
Giacomo Bellani, Monza
17.40–17.55 Pozaustrojowa eliminacja endotoksyn w sepsie
Claudio Ronco, Vicenza
17.55–18.10 Purpura fulminans w przebiegu sepsy: niedoceniany problem
Frank Brunkhorst, Jena
18.10–18.25 Dyskusja
19.00–20.00 Kolacja
20.00 Koncert Marcina WyrostkaKoncert nie jest częścią Konferencji, bilety do nabycia w punkcie informacyjnym. Koszt biletu wynosi 10 zł.

Sobota, 8 kwietnia 2017 r.

Sesja 1 Sesja pod patronatem SepsEast
Moderacja: Zsolt Molnar, Szeged; Mirosław Czuczwar, Lublin
8.30–8.45 Czy w ogóle potrzebujemy definicji sepsy?
Zsolt Molnar, Szeged
8.45–9.00 Nowe sposoby wykrywania bakteriemii
Frank Brunkhorst, Jena
9.00–9.15 Najczęstsze błędy w żywieniu chorych na OIT
Mirosław Czuczwar, Lublin
9.15–9.25 Dyskusja
Sesja 2 Ciągłe techniki nerkozastępcze
Moderacja: Martin Balik, Praga; Mirosław Czuczwar, Lublin
9.25–9.40 Leczenie nerkozastępcze w IT: kiedy jak i w jakiej dawce
Claudio Ronco, Vicenza
9.40–9.55 Dawkowanie antybiotyków podczas CRRT
Thorsten Slovinsky, Berlin
9.55–10.10 Dyskusja
10.10–10.25 Przerwa na kawę
Sesja 3 Pozaustrojowe techniki podtrzymywania życia w OIT – sesja pod patronatem EuroELSO
Moderacja: Roberto Lorusso, Praga; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
10.25–10.40 Nowe horyzonty VA ECMO
Roberto Lorusso, Maastricht
10.40–10.55 Moje życie z ECMO
Kenneth Palmer, Stockholm
10.55–11.10 ECCO2R w ciężkich zaostrzeniach POChP – czy jesteśmy na to gotowi?
Christian Karagiannidis, Kolonia
11.10–11.25 VA ECMO w pracowni hemodynamiki – doświadczenia z Czech
Martin Balik, Praha
11.25–11.40 Powikłania ECMO
Thomas Müller, Regensburg
11.40–11.55 Dyskusja
11.55–12.15 Przerwa na kawę
Sesja 4 Nowości w intensywnej terapii
Moderacja: Zsolt Molnar, Szeged; Miłosz Jankowski, Kraków
12.15–12.40 Docelowa regulacja temperatury – tak, to ratuje mózg!
Christian Storm, Berlin
12.40–12.55 Ostre zaburzenia krzepnięcia w ciężkich urazach: od patofizjologii do leczenia
Dorel Sandesc, Timisoara
12.55–13.10 Wentylacja nieinwazyjna: wnioski z badania LUNG SAFE
Giacomo Bellani, Monza
13.10–13.25 Dyskusja
Sesja 5 Problemy kardiologiczne w intensywnej terapii
Moderacja: Bożena Sobkowicz, Białystok; Rafał Depukat, Kraków
13.25–13.40 Echokardiografia w stanach naglących
Bożena Sobkowicz, Białystok
13.40–13.55 Rola biomarkerów w diagnostyce ostrej niewydolności serca
Agnieszka Tycińska, Białystok
13.25–13.40 Diagnostyka koronarograficzna w opiece poresuscytacyjnej – dlaczego, kiedy i w jaki sposób?
Piotr Jankowski, Kraków
14.10–14.25 Dyskusja
14.25–15.15 Przerwa obiadowa
Sesja 6 Różne problemy intensywnej terapii
Moderacja: Miłosz Jankowski, Kraków; Wojciech Serednicki, Kraków
15.15–15.40 Wielolekooporne Enterobacteriaceae
Marek Gniadkowski, Warszawa
15.40–15.55 Nowe leki przeciwzakrzepowe u chorych w stanach krytycznych
Anetta Undas, Kraków
15.55–16.10 Nowe sposoby farmakologicznego leczenia ostrej niewydolności serca
Waldemar Goździk, Wrocław
16.10–16.25 Dyskusja
Sesja 7 Organizacja opieki i kontrola jakości w intensywnej terapii
Moderacja: Rafał Niżankowski, Kraków; Konstanty Szułdrzyński, Kraków
16.25–16.40 Indywidualizacja opieki nad pacjentem w intensywnej terapii
Wojciech Serednicki, Kraków
16.40–16.55 Kontrola jakości w medycynie- rola rejestrów
Rafał Niżankowski, Kraków
16.55–17.20 Dyskusja
17.20–17.30 Zamknięcie konferencji

 Tutaj znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi