Specjalizacja z intensywnej terapii – krok po kroku

Wniosek o prowadzenie specjalizacji jest dostępny do pobrania tutaj: formularz – kurs specjalizacyjny

Należy go pobrać i dokładnie wypełnić, uwzględniając wszystkie wymogi specjalizacyjne, określone programem: program specjalizacji IT

Po wypełnieniu wniosku i podpisaniu przez kierownika oddziału, który występuje z wnioskiem, należy zgłosić się do konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie o uzyskanie opinii (jest ona integralną częścią wniosku). W chwili obecnej brak konsultantów wojewódzkich w dziedzinie intensywnej terapii, wyjątkiem jest województwo mazowieckie (funkcję tę pełni dr Grzegorz Niewiński por.  Wykaz konsultantów ). Tymczasem złożone już wnioski opiniował prof. Andrzej Kübler, pełniąc funkcję konsultanta krajowego ds. intensywnej terapii. Począwszy od 11 lutego bieżącego roku stanowisko to powierzono pani profesor Janinie Stępińskiej (dane kontaktowe tutaj ).

Ponadto, niezbędna jest akceptacja wniosku przez dyrekcję danej jednostki (zanim to nastąpi, wniosek jest formalnie sprawdzany przez dział spraw osobowych).

Począwszy od  1 października 2014 roku, specjalizację uzyskuje się w systemie modułowym. Uzupełnieniem wymogów sprecyzowanych w programie specjalizacji są standardy akredytacyjne podmiotów szkolących.

Tak opracowany i uzupełniony wniosek należy wysłać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na adres: 01 – 813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103.

 

Do tej pory jednostek z całej Polski zostało wpisanych na listę jednostek prowadzących specjalizację z intensywnej terapii (stan na 31 marca 2015 roku).  Są to:

1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego, 50 – 556 Wrocław, ul. Borowska 213. Liczba miejsc szkoleniowych: 8. 

2. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 85 – 094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9. Liczba miejsc szkoleniowych: 5.

3. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. prof. Pokrzywnickiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Balickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90 – 153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22. Liczba miejsc szkoleniowych: 4.

4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z. o.o., 31 – 826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. Liczba miejsc szkoleniowych: 3.

5. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego CMKP, 00 – 416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231. Liczba miejsc szkoleniowych: 2.

6. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, 02 – 005 Warszawa, ul. Lindleya 4. Liczba miejsc szkoleniowych: 2.

7. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80 – 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7. Liczba miejsc szkoleniowych: 5.

8. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej, 43 – 316 Bielsko – Biała, al. Armii Krajowej 101. Liczba miejsc szkoleniowych: 4.

9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołem Leczenia Urazów Wielonarządowych, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, 60 – 479 Poznań, ul. Juraszów 7/19. Liczba miejsc szkoleniowych: 4. 

 

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi